کلیه و قوانین این سایت تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و این سایت از پذیرش هر گونه آگهی که از نظر قوانین کشور ایران غیرمجاز بوده است معذور می باشد.

همچنین انتشار آگهی هایی که نیاز به مجوز خاصی دارد (مانند دارو و قرص) بدون داشتن مجوز از ارگان مربوطه امکان پذیر نمی باشد.

پشتیبانی تلفنی تنها برای آگهی های ویژه بوده و آگهی های رایگان شامل هیچگونه پشتیبانی نمی گردد.

کلیه کاربران عزیز می توانند با در نظر گرفتن قوانین فوق اقدام به ثبت آگهی نموده و استفاده از هرگونه خدمات سایت به معنی پذیرش تمامی قوانین آن خواهد بود.

این سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات بیست و چهار به مدیر مسئولی آقای محمد ادب آوازه است.